Medijske_informacije_2023

PLINARSKI FORUM 2023.

9. ožujka 2023., Zagreb, Kongresni centar ‘Antunović’

22. plinarski forum Plinarski forumi odrzavaju jednom godišnje, a započeli su 2002. godine. Prvih devet Foruma održavano je u Hrvatskom zagorju, prvi u Stubičkim Toplicama i narednih osam u Varazdinskim Toplicama, da bi nakon 2011. godine mjesto održavanja bio Zagreb. Plinarski forum je sredisnje mjesto za razmjenu znanja, iskustava i misljenja u plinskoj i svim srodnim strukama kao sto su dimnjacarstvo, energetika, graditeljstvo i dr. Forum okuplja sve sudionike ‘plinskog lanca’ i sve koji u svojem radu dolaze u doticaj s plinom, plinskom tehnikom i gospodarstvom kao sto su strucnjaci plinskih i energetskih tvrtki, projektanti, izvođaci, instalateri i serviseri plinskih uređaja, instalacija i opreme, dimnjacari, predstavnici proizvođaca i trgovaca opremom i uređajima, predstavnici nadleznih drzavnih i tijela i ustanova lokalne uprave, predstavnici ispitnih i inspekcijskih tijela, clanovi strucnih udruga i dr. Na Plinarskim forumima uobicajeno je naglasak na sljedecim temama: • problematika distribucije i opskrbe plinom • novosti u zakonodavnom i politickom okruzenju trzista plina • rad plinskog sustava tijekom protekle sezone grijanja • stanje na trzistu plina • daljnji razvoj plinskog sustava • nova tehnicka rjesenja za primjenu plina i odvod dimnih plinova • izvođenje plinskih sustava i instalacija i dimovodnih sustava • postavljanje i servisiranje plinskih trosila i odrzavanje dimovodnih sustava

• mjerenje, ispitivanje i kontrola plinskih i dimovodnih instalacija • sprjecavanje nesreca i ostvarivanje sigurnosti korisnika plina • organizacija rada i odnosi pojedinih sudionika ‘plinskog lanca’ • skolovanje, obrazovanje i osposobljavanje sudionika ‘plinskog lanca’ • organizacija dimnjacarske sluzbe i problematika dimnjacarstva.

www.energetika-marketing.hr/plinarski-forum

11

Powered by