Medijske_informacije_2023

SUNČEVA ENERGIJA 2023.

18. svibnja 2023., Zagreb, Kongresni centar ‘Antunović’

Seminar o mogućnostima primjene obnovljivih izvora energije

Seminari o mogucnostima primjene obnovljivih izvora energije odrzavaju se jednom

godišnje. S njihovim održavanjem je započelo 2009. i sve te godine održavani su

u Zagrebu. Nakon prekida od tri godine s njihovim se održavanjem nastavlja, pri

čemu će u 2023. biti obrađene dvije teme: energija iz dubina i Sunčeva energija.

Na drugom po redu takvom seminaru bit će riječi o iskorištavanju Sunčeve energije

za proizvodnju električne (sunčanim elektranama) i toplinske energije (u solarnim

toplinskim sustavima).

Seminari su središnje mjesto za okupljanje i razmjenu znanja, iskustava i misljenja

svih koji u svakodnevnom radu dolaze u doticaj s problematikom obnovljivih

izvora energije, ali i energetike uopce, kao sto su strucnjaci iz energetskih tvrtki,

projektanti, konzultanti, izvođaci, predstavnici investitora u projekte, proizvođaca i

trgovaca opremom, uređajima i postrojenjima, predstavnici nadleznih drzavnih tijela i

ustanova, clanovi strucnih udruga, znanstvenici, istrazivaci i studenti visokoskolskih

ustanova i instituta i mnogi drugi.

www.energetika-marketing.hr/sunceva-energija

17

Powered by