Medijske_informacije_2023

Stručni časopis EGE

Stručni časopis EGE (kratica od energetika, gospodarstvo, ekologija i etika) izlazi od 1993. i do kraja 2022. godine ukupno je objavljeno 146 brojeva.

• elektrotehniku, rasvjetu, automatizaciju i robotizaciju

• elektromobilnost

• projektiranje, rukovanje, održavanje, istraživanje i inženjering

U 2023. godini časopis obilježava 30 godina izlaženja i izlazak 150. broja.

• regulaciju, upravljanje, mjerenje i primjenu računala

Teme koje časopis obrađuje pokrivaju sljedeća stručna područja: • energetiku, toplinarstvo i gospodarenje energijom (elektrane, toplane, energetska postrojenja, nuklearnu energetiku, elektroenergetske sustave, energetsku učinkovitost, uštede na energiji te mogućnosti realizacije i provedbe takvih projekata) • gospodarstvo vezano uz energetiku i tehniku općenito (cijene energenata, energetske strategije i sl.) • tehniku, sustave, instalacije i opremu grijanja i pripreme potrošne tople vode, klimatizacije, ventilacije i hlađenja • plin i plinsku tehniku, sustave, instalacije i opremu, dimnjačarstvo

• zgradarstvo i toplinske izolacije

• propise, normizaciju, obrazovanje i stručno usavršavanje, stručne skupove i sajmove

• inženjersku i poslovnu etiku.

Časopis se u cijelosti distribuira pretplatom, najvećim dijelom u Hrvatskoj, ali i u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Makedoniji, Sloveniji i Srbiji. Čitatelji časopisa su svi kojima su teme iz spomenutih područja nezaobilazne u svakodnevnom radu, a prije svega stručnjaci iz područja energetike, djelatnici visokoškolskih i znanstvenih ustanova i državnih tijela, projektanti, serviseri, instalateri i izvođači energetske, termotehničke, procesne i plinske opreme, instalacija i postrojenja, trgovci opremom te svi drugi koje te teme na bilo koji način zanimaju.

• obnovljive izvore energije

• ekologiju i zaštitu okoliša

www.ege.hr

3

Powered by